รายละเอียดร้าน

ปรับปรุงล่าสุด 28/04/2564

ประวัติและความเป็นมา  "Mister69TH" 

       ผม เป็นอีกบุคลนึ่ง ที่มีปัญหาครอบครัว หรือพูดให้ชัด ๆ เลยก็คือ การมีเพศ สัมพันธ์ที่ไร้คุณภาพ จนทำให้อีกฝ่ายนึ่ง รู้สึกเบื่อหน่าย  บางท่านอาจมองว่าเรื่องบนเตียงนี้เป็นปัญหาเล็กๆ จนบางทีเราปล่อยเลยผ่าน แต่รู้ไหมคะว่า สิ่งนี้คือการสารสัมพันธ์ (ความรัก) หากเรามองข้ามปัญหานี้อาจทำให้เกิดการหย่าร้าง หรือเลิกลากันไปได้ จากที่เห็นหลายๆคู่ เป็นกัน ซึ่งดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้น  ดิฉันจึงมองหาทางแก้เพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น  การศึกษา ค้นคว้า และทดลองด้วยตนเองนั้นเป็นผล ดิฉันจึงต้องการส่งมอบ สินค้าดีดีเหล่านี้ ให้สำหรับหลายๆ  คู่หรือครอบครัว ให้กลับมา มีความสัมพันธ์ เหมือนวันแรกที่เราและเขาได้เจอกันคะ  

ลายละเอียดของร้านค้า

  • ร้านค้าออนไลน์ "Mister69TH"  จัดจำหน่ายสินค้า สำหรับ บุรุษ - สตรี ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงาม และความเป็นอยู่ที่มีความสุข ของทุกครอบครัว 

วิสัยทัศน์ 

  • " เป็นผู้นำในตลาดการค้าออนไลน์ ที่จัดจำหน่ายสินค้าสำหรับครอบครัว มุ่งเน้นความพึ่งพอใจสูงสุดของลูกค้า ลดปัญหาการหย่าร้าง จากสาเหตุของอารมณ์ทางเพศ ที่ลดลงทั้งหญิงและชาย ให้กลับมาเหมืือนวันแรกที่ได้กัน"

พันธกิจ 

  • " ร้านค้าที่มุ่งเน้นเป็นที่ปรึกษา ปัญหาครอบครัว จัดหาสินค้าที่สามารถแก้ไขปัญหา ตอบโจทย์และตรงใจของลูกค้า " 
  • " ร้านค้าที่มีความซื่อสัจสุจริต คัดสรรแต่สิ่งที่ดี มีคุณภาพ ให้กับลูกค้า " 
  • " ร้านค้าที่มุ่งมั่นการส่งมอบพัศดุ ให้ถึงมือลูกค้า อย่างรวดรเร็ว และ ชับไว "Mister69TH" สินค้าคุณภาพ ส่งจริง 100% 

Description English

History and background of "Mister69TH"

       I am another person. With family problems Or to be clear, sex is of no quality. Until it makes the other party steamed Feel bored Some of you might view this bed as a small problem. Until sometimes we let go through But do you know that This is a relationship. (Love) If we ignore this problem, it can lead to divorce. Or can stop goodbye From what I see, many of them are together, and I am one of them. So I looked for a solution to prevent this from happening. Self-study and experimentation was the result. I want to deliver These good products Provided for many A couple or family to come back into a relationship Like the first day that we and he met

Shop details

  • Online store "Mister69TH" distributes products for men - women that promote good relations. And happy living Of every family

Vision

  • "To be the leader in the online trading market. Distributor of products for the family Focus on customer satisfaction. Reduce the problem of divorce For the cause of sexual arousal That reduced both women and men To come back on the first day we got together "

Mission

  • "A shop that focuses on being a consultant Family problems Provide products that can solve problems Answer and meet the needs of customers "
  • "A shop with honesty and integrity Selecting only good things and quality for customers "
  • "A shop that is committed to delivering To the customer Very fast and fast "Mister69TH" quality products, real 100% delivery.